Nemška platforma nevladnih organizacij VENRO je v sodelovanju z Bridge 47, katerega partner je Platforma SLOGA, 21. 5. 2021 organizirala virtualno razpravo z naslovom »Od teorije do prakse – čas za ukrepanje za “ESD for 2030″«, ki se je osredotočala na oceno UNESCO svetovne konference o izobraževanju za trajnostni razvoj.

Nemška platforma nevladnih organizacij VENRO je v sodelovanju z Bridge 47, katerega partner je Platforma SLOGA, 21. 5. 2021 organiziral virtualno razpravo z naslovom »Od teorije do prakse – čas za ukrepanje za “ESD for 2030″«, ki se je osredotočala na oceno UNESCO svetove konference o izobraževanju za trajnostni razvoj.

Na dogodku smo predstavili izide UNESCO svetove konference o izobraževanju za trajnostni razvoj. Poiskali smo, saj je potrebno za izvajanje programa “ESD for 2030” na državni ravni in kako lahko okrepimo vpliv civilne družbe v tem procesu. Organizatorji so predstavili tudi idejo senčnih poročil civilne družbe.

Novembra 2020 je UNESCO začel svoj novi program „ESD for 2030“. Zdaj so na vrsti države članice UNESCO, ki ta program prevedejo v konkretne ukrepe. Na UNESCO svetovni konferenci od 17. do 19. maja so države članice pozvane, da predstavijo svoje načrte za uresničitev tega kažipota v  nacionalnih okvirjih.

Podnebne spremembe, naraščajoča neenakost, ogroženost demokratičnih struktur in pomanjkanje politične udeležbe – obstajajo različni medsebojno povezani izzivi za trajnostno in pravično prihodnost, da se obravnavajo učinki polipandemije. Četrti cilj trajnostnega razvoja in zlasti podcilj 4.7 poudarjajo pomen vseživljenjskega učenja za spopadanje s temi številnimi izzivi. V tem okviru izobraževanje za trajnostni razvoj (ang. Education for sustainable development – ESD) ponuja ključni okvir za izobraževanje, ki je gonilna sila nujno potrebne družbene preobrazbe.

Več:

Zaključila se je svetovna UNESCO konferenca o izobraževanju za trajnostni razvoj

Sprejeta Berlinska deklaracija o izobraževanju za trajnostni razvoj

Pripravila: PV
Foto: Canva


Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 12 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega učenja prispeva k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu. Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.

 

Translate »