Focus, društvo za sonaravni razvoj je objavil izčrpno oceno paketa »Pripravljeni na 55« (»Fit for 55), ki naj bi deloval kot kažipot k evropskemu cilju zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030 in podnebne nevtralnosti do leta 2050. Poudarjajo, da je že sam cilj »55« nezadosten za dosego omejitve dviga temperature na 1,5°C saj bi za to morali zmanjšati izpuste za vsaj 65 %. Poleg analize  nekaterih ključnih predlogov Komisije so zbrali tudi odzive nekaterih drugih organizacij.

Pri Focus poudarjajo, da paket ni dovolj ambiciozen, medtem ko smo praktično vsak dan priča uničujočim vplivom podnebnih sprememb tako na okolje, življenja ljudi, kot tudi na gospodarstvo,. Izrazili so tudi pričakovanje,  da bo EU izpolnila zaveze iz Pariškega sporazuma. Pozdravljajo pa predlog Komisije, da se ohranijo nacionalni cilji zmanjšanja izpustov v okviru Uredbe o delitvi naporov (Effort Sharing Regulation), ki zajema izpuste iz cestnega prometa, stavb, kmetijstva in odpadkov. Na žalost pa, nadaljuje Focus, nacionalni cilji ne vsebujejo zakonodajni predlogi za področje energije (energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije), kljub temu, da je pomembno, da države članice prevzamejo odgovornost za podnebno ukrepanje in zagotovijo radikalen, socialno in okoljsko pravičen prehod.

Poudarjajo tudi, da moramo poskrbeti, da bo prehod pravičen in pošten. Posebna pozornost mora biti namenjena tistim, ki bodo najbolj trpeli zaradi negativnih posledic, tako v EU, kot v državah v razvoju. Politike morajo upoštevati socialne vidike in jih ne sme voditi le tržna logika, še posebej ker naj bi industrija še naprej prejemala brezplačne emisijske kupone za onesnaževanje. Kot pomanjkljivost pa so med drugim izpostavili predlog o ohranjanju brezplačnih emisijskih kuponov za največje industrijske onesnaževalce tudi po letu 2030, saj se s tem ne uresniči načelo »onesnaževalec plača«. Vabljeni k branju poročila, ki so ga pripravili pri Focus, društvu za sonaraven razvoj.

Translate »