Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) je najavilo Javni razpis za izvajanje mednarodnih razvojnih in humanitarnih projektih za obdobje 2020-2022. Predvidoma bo obljavljen v oktobru 2019, za zainteresirane pa bo organizirana tudi delavnica. Predmet javnega razpisa bo financiranje triletnih projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, ki jih bodo izvajale slovenske nevladne organizacije, financiralo pa Ministrstvo za zunanje zadeve RS.

V izvajanje projektov bo moral prijavitelj vključiti najmanj enega lokalnega partnerja.

V izvajanje projekta bo lahko vključil tudi slovenskega partnerja iz zasebnega ali javnega sektorja in prostovoljno delo. Prijavitelj pri projektu lahko sodeluje z lastno udeležbo. V teh primerih bo prijavitelj pri ocenjevanju prejel dodatne točke.

Predmet javnega razpisa bo razdeljen v 3 (tri) sklope.

SKLOP A: Razvojni projekti na Zahodnem Balkanu s področja enakosti žensk in deklic

Enakost spolov je ena od dveh presečnih tem slovenskega MRS in je temu sklopu vodilna, zato se pričakuje aktivnosti, povezane s ciljem trajnostnega razvoja 5 in z vsaj še enim od ciljev trajnostnega razvoja s prednostnih področij slovenskega MRS, to so cilji 8, 12, 13 ali 16.

Prijavitelj se bo s projektnim predlogom lahko navezal na katerikoli infrastrukturni projekt, ki ga je podprla RS s sredstvi MRS v obdobju od leta 2013 dalje.

SKLOP B: Izobraževanje otrok o njihovih pravicah z uporabo gradiva Naše pravice v državah Zahodnega Balkana ali Severne Afrike

Temeljna pravica vseh otrok je izobraževanje v njihovem maternem jeziku o njihovih univerzalnih pravicah in medsebojnem spoštovanju ter usposabljanje trenerjev, učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem sistemu.

Prijavitelj bo moral prijaviti projekt, ki bo vsebinsko zasledoval 4.7 podcilj trajnostnega razvoja.

SKLOP C: Humanitarni projekti v Podsaharski Afriki in na Bližnjem vzhodu

Prijavitelji, ki bodo prijavili projekte v državah Bližnjega vzhoda morajo predhodno preveriti, če varnostne razmere dopuščajo prisotnost in aktivnosti v posamezni državi.

C1: Zagotavljanje varnosti preskrbe – zlasti otrok – s pitno vodo in varno, zadostno ter ustrezno hrano v Podsaharski Afriki

Namen projekta mora biti prispevek k zmanjševanju ranljivosti in tveganju za krize oziroma preventivnemu delovanju in krepitvi odpornosti na krize s poudarkom na varnosti preskrbe s hrano in pitno vodo.

C2: Pomoč v humanitarnih krizah in po njih, rehabilitacija žrtev konfliktov na Bližnjem vzhodu

Namen projekta mora biti prispevek k rehabilitaciji ljudi, prizadetih v oboroženih konfliktih, zlasti žensk in otrok, za okrevanje, krepitev odpornosti in omogočanje ponovne vzpostavitve življenjskih pogojev v kriznih okoliščinah in po njih.

C3: Preprečevanje in odzivanje na nasilje zaradi spola v izrednih razmerah na Bližnjem vzhodu

Namen projekta mora biti zmanjševanje tveganja za nasilje zaradi spola v izrednih razmerah, krepitev odpornosti ter pomoč skupnostim in družbam, da zagotovijo trajne rešitve za preprečevanje nasilja zaradi spola v izrednih razmerah.

Predvidena višina sredstev

Ministrstvo bo za financiranje v obdobju od 2020 do 2022 za deset projektov namenilo do 1.515.000 EUR.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: gov.si

Translate »