Ministrstvo za javno upravo je na svoji spletni strani objavilo novico, da nameravajo v maju objaviti javni razpis za razvoj in profesionalizacijo NVO 2019.

Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje trajnostno naravnanih delovnih mest, ki bodo prispevala k razvoju in profesionalizaciji nevladnega sektorja v Sloveniji. Sofinancirane bodo organizacije, ki bodo ustrezno identificirale in naslavljale potrebe v okolju z zagotavljanjem učinkovitih in kakovostnih storitev, ki bodo prispevale k zagotavljanju trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju. Ministrstvo za javno upravo bo v okviru javnega razpisa subvencioniralo:

SKLOP A: trajnostno naravnana delovna mesta v nevladnih organizacijah;

SKLOP B: trajnostno naravnana delovna mesta za mentorje in koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah.
Javni razpis bo zasledoval naslednje cilje:

  • Povezan, stabilen, manj razdrobljen ter trajnostno naravnan nevladni sektor,
  • Dobro razvit, učinkovit in inovativen nevladni sektor, ki je sposoben ustrezno identificirati in nasloviti potrebe svojega okolja ter se nanje učinkovito in uspešno odziva,
  • Profesionalizacija nevladnega sektorja za večje prevzemanje javnih storitev,
  • Kreiranje trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju,
  • Kakovostno organizirano ter trajnostno naravnano prostovoljstvo,
  • Profesionalizacija nevladnega sektorja za organizirano in kakovostno prostovoljsko delo ter upravljanje s prostovoljci.”

Več informacij in pogoje za prijavo lahko preberete tukaj.

Translate »