Društvo Focus je pripravilo medijsko gradivo, kako lahko trajnostni spodbujevalni ukrepi pomagajo EU in državam članicam pri doseganju cilja podnebne nevtralnosti.

V gradivu za medije so predstavljeni načini, na katere lahko svežnji za oživitev gospodarstva pripomorejo k pravočasnemu prehodu v nizkoogljična gospodarstva v Evropi. Poleg tega poročilo obravnava dolgoročno strategijo EU, usklajenost dolgoročne strategije EU in nacionalnih dolgoročnih strategij držav članic ter načine, na katere bi lahko k večji ambicioznosti teh strategij pripomogli trajnostni spodbujevalni ukrepi, namenjeni uresničevanju ciljev iz pariškega podnebnega sporazuma.


Gradiva so nastala v sklopu projekta Unify, ki je prejel sredstva iz programa Evropske unije LIFE.

Projekt je del Evropske pobude za podnebje (EUKI). EUKI je instrument za financiranje projektov nemškega zveznega ministrstva za okolje, varstvo narave in jedrsko varnost (BMU). Natečaj za projektne ideje v okviru EUKI izvaja Nemško društvo za mednarodno sodelovanje (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit; GIZ). Krovni cilj pobude EUKI je spodbujanje podnebnega sodelovanja v Evropski uniji (EU) s ciljem zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.

unify life

Translate »