Javni razpis za sofinanciranje programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe ranljivih, ogroženih oseb, ki jih izvajajo humanitarne organizacije v letih 2021 in 2022 je namenjen sofinanciranju programov neposredne pomoči, svetovanja in oskrbe zdravstvenih stisk in težav ranljivih, ogroženih oseb za leti 2021 in 2022.

Programi javnega razpisa se nanašajo na področje neposredne pomoči, ozaveščanja, svetovanja in oskrbe ogroženih, izključenih in ranljivih skupin s ključnim ciljem: zagotavljanje kvalitetnejšega življenja in zdravja.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, ki imajo status humanitarne organizacije

Rok za prijavo: 22. februar 2021

Vir: CNVOS.si

 

Translate »