Ministrstvo za zunanje zadeve je danes najavilo, da predvidoma konec januarja 2021 načrtuje objavo javnega razpisa za nevladne organizacije za izvajanje mednarodnih razvojnih projektov in strateškega partnerstva na področju mednarodne humanitarne pomoči v obdobju od 2021 do 2023.

Predvidena razpisana področja so naslednja:

  • razvojna projekta s poudarkom na trajnostnem upravljanju voda kot odziv na covid-19 v Podsaharski Afriki,
  • razvojni projekt s poudarkom na razvoju demokracije in gospodarskih priložnosti v Belorusiji,
  • razvojna projekta »Naše pravice« v državah Zahodnega Balkana in Severne Afrike,
  • projekt na področju ozaveščanja javnosti,
  • projekt na področju zagovorništva in krepitve zmogljivosti nevladnih organizacij,
  • projekt na področju globalnega učenja,
  • strateško partnerstvo na področju mednarodne humanitarne pomoči.

Več podrobnosti na https://www.gov.si/novice/2021-01-13-najava-javnega-razpisa-za-nevladne-organizacije/

Ministrstvo za zunanje zadeve tudi obvešča, da bo delavnica za prijavitelje organizirana že v prvem tednu po objavi.

Translate »