V nadaljevanju podajamo vabilo članice Platforme SLOGA Focus, društvo za sonaraven razvoj na posvet Energetska revščina skozi pravico do energije in pravično energetsko tranzicijo, ki bo v torek, 22. avgusta 2023 med 9. in 13. uro v Slovenskem etnografskem muzeju (upravna stavba) – Metelkova 2, Ljubljana.

Za uspešno spopadanje z energetsko revščino je potrebno spoznanje, da vzroki zanjo segajo globlje od triade »nizki dohodki – slaba energetska učinkovitost – visoki stroški«, ki predstavlja običajni okvir naslavljanja energetske revščine. Vzroki energetske revščine so strukturni in segajo vsaj na področja socialnih politik, politike enakosti spolov, politike dela, energetske, podnebne, davčne, socialne, stanovanjske, okoljske in zdravstvene politike.

Na posvetu Energetska revščina skozi pravico do energije in pravično energetsko tranzicijo želimo z domačimi in tujimi strokovnjaki odgovoriti na vprašanje, v kakšnem obsegu sta lahko pravica do energije in pravična energetska tranzicija strukturna odgovora na energetsko revščino.

Posvet bo zaključni dogodek mednarodnega projekta EmpowerMed – Empowering Women to Take Action against Energy Poverty, ki ga koordinira okoljska organizacija Focus.

Posvet bo moderirala novinarka Kristina Božič.

Program posveta:

8.45 – 9.00         Registracija udeleženk in udeležencev

9.00 – 9.10         Uvod v dogodek

9.10 – 9.50         Pravica do energije: je lahko odgovor na energetsko revščino? dr. Stefan Buzarovski, Univerza v Manchestru

9.50 – 10.30       Kako lahko pravičen energetski prehod naslovi energetsko revščino? dr. Rachel Guyet, CIFE/Sciences Po

10.30 – 11.10     Energetska revščina z vidika spola; dr. Saška Petrova, Univerza v Manchestru

11.10 – 11.30    Odmor

11.30 – 11.50     EmpowerMed: zaključna sporočila projekta; dr. Lidija Živčič, Focus, društvo za sonaraven razvoj

11.50 – 12.10    Slovenija: naslednji koraki za naslavljanje energetske revščine; mag. Erik Potočar, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

12.10 – 13.00    Vodena razprava

13.00 – 13.30     Kosilo in mreženje

Del dogodka bo potekal v angleščini.

Več na spletni strani Focus – društvo za sonaraven razvoj.

PRIJAVA

 

 

Translate »