Leto 2023 predstavlja vmesno točko izvajanja akcijskega načrta EU za enakost spolov in žensk ter krepitev vloge žensk v obdobju 2021-2025 (GAP III). GAP III je ambiciozna politika, pri kateri je pomembno spremljati njen dejanski vpliv na življenje žensk in deklet v vsej njihovi raznolikosti v partnerskih državah EU ter ponovno prilagoditi boljše odzivanje na njihove medsektorske potrebe in pravice.

Predstavitev ocenjevalnega poročila je potekala 21. junija 2023 na Stalnem predstavništvu Španije pri EU v Bruslju. Poročilo obravnava izvajanje GAP III v treh skrbno izbranih lokalnih okoljih: Maroku, Filipinih in Keniji. Postavlja v ospredje vprašanje o tem, kako so bili novi in potencialno transformativni elementi GAP III  uporabljeni v praksi. Poročilo navaja, da se raven ambicioznosti in vpliv GAP III razlikujeta od države do države. Izzivi, ki stojijo na poti do bolj transformativnega učinka, so v vseh državah podobni in so osredotočeni na področje dostopa do financiranja in smiselnega vključevanja z lokalnimi organizacijami za pravice žensk (WRO), notranjim strokovnim znanjem in zmogljivostmi v delegacijah EU (EUD) ter enakostjo spolov na vseh področjih zunanjega delovanja EU.

Celotno poročilo: Concord_poročilo

Pripravil:NT


Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

TLG II logotip SLOGA, TLG II, MRS

Translate »