»The Citizens are Speaking«

»The Citizens are Speaking«

V mestu Rabat na Malti je 9. in 10. oktobra potekala konferenca »The Citizens are speaking«. Namen istoimenskega projekta je vključevanje državljane EU v razprave na temo migracij. Projekt naslavlja vrzeli v integracijski politiki EU, vključno z večanjem ksenofobije v...

Poziv nevladnih in humanitarnih organizacij Vladi Republike Slovenije za aktivnejšo vlogo v primeru prihoda večjega števila beguncev v Slovenijo

Predstavniki devetnajstih nevladnih in humanitarnih organizacij so se sestali s ciljem zagotoviti usklajen odziv na prihod večjega števila beguncev v Slovenijo, ki ga lahko pričakujemo glede na dogajanje na jugu Evrope. Nevladne in humanitarne organizacije so v celoti...