Skupina nevladnih organizacij je 11. marca na predsednika vlade dr. Mira Cerarja naslovila odprto pismo, v katerem je izrazila zaskrbljenost zaradi načrtovanega dogovora med Evropsko unijo (EU) in Turčijo, o katerem bodo odločali na sestanku Evropskega sveta 17. in 18. marca.

Spoštovani predsednik vlade dr. Miro Cerar,

v nevladnih organizacijah smo izjemno zaskrbljeni zaradi načrtovanega dogovora med EU in Turčijo, o katerem boste odločali na sestanku Evropskega sveta 17. in 18. marca.

Skrbi nas njegova zakonitost, moralnost in dolgoročen učinek na sistem mednarodne zaščite, ki ga bo imel predlagan dogovor. Pozivamo vas, da tega dogovora ne podprete, ker bi s tem Slovenija lahko sodelovala v hudih kršitvah človekovih pravic v nasprotju s svojimi mednarodnimi obveznostmi.

Osredotočanje na vračanja

Vztrajanje pri tem, da se ljudi pošilja nazaj v Turčijo namesto brezpogojnega truda za zagotavljanje preselitev in nudenje drugih varnih ter zakonitih poti v EU, kaže na alarmantno kratkoviden in nečloveški pristop pri obravnavi begunske krize. Trditev, da lahko edino na ta način preprečimo delovanje tihotapcev, je neutemeljena, kajti ti bodo našli nove poti. Edini način, da se prepreči tako izkoriščanje s strani tihotapcev, je proaktivno omogočanje varnih in zakonitih poti v Evropo, skozi širši, nepogojevan program preselitev ter podeljevanje humanitarnih viz in drugih možnosti, da lahko begunci do Evrope pridejo zakonito.

Trgovanje s sirskimi begunci ni sprejemljivo

Predlog, da bi za vsakega sirskega begunca, ki bo iz Grčije vrnjen v Turčijo, en sirski begunec preseljen v EU, je moralno in pravno popolnoma zgrešen. Gre namreč za načrt, ki vsako mesto za preselitev sirskega begunca v EU pogojuje s tem, da mora drugi Sirec ali Sirka tvegati svoje življenje in se odpraviti na smrtonosno pot čez morje v Grčijo. Ne samo da ta predlog razčlovečuje vpletene, ampak tudi nasprotuje načelu mednarodne solidarnosti in sistemu mednarodne zaščite, ker prosilcem za azil onemogoča dostop do mednarodne zaščite.

Koncept “varne tretje države” spodkopava mednarodno zaščito in solidarnost

V splošnem ostro nasprotujemo konceptu »varne tretje države«, saj to ogroža posameznikovo pravico, da se njegovo prošnjo za mednarodno zaščito polno in pošteno obravnava, lahko pa povzroči tudi, da bodo posamezniki vrnjeni v državo izvora ob kršitvi načela non-refoulement (prepovedi vračanja v državo, kjer bo posameznikovo življenje in svoboda v nevarnosti). V primeru Turčije obstaja ogromno razlogov za to skrb, še posebej glede na zdajšnjo obravnavo migrantov in beguncev.

Turčija je prisilno vračala begunce v Sirijo, številni begunci v tej državi živijo v obupnih razmerah, brez primerne nastanitve. Več sto tisoč begunskih otrok nima dostopa do formalnega izobraževanja. Turčija nima polno delujočega azilnega sistema. Posebej za državljane Iraka in Afganistana je dostop do mednarodne zaščite v Turčiji praktično nemogoč. Turčija tudi še vedno uveljavlja geografsko omejitev Ženevske konvencije o beguncih iz leta 1951, kar pomeni, da lahko trajno mednarodno zaščito v Turčiji dobijo le državljani evropskih držav. Turčija tako nikakor ne izpolnjuje kriterijev prava EU za “varno tretjo državo”.

Pozivamo vas, da:

  • za Turčijo ne uporabljate koncepta “varne tretje države”;
  • ne sprejmete dogovora o trgovanju z begunci;
  • zavrnete koncept, da naj bo preseljevanje beguncev v EU pogojeno s tem, koliko prihodov beguncev, prosilcev za azil in migrantov v EU bo Turčija preprečila.

Ob tem izražamo zaskrbljenost, da je zaprtje zahodnobalkanske poti vodilo v to, da je na mrzlem, brez pravega načrta, kako se spopasti z njihovimi nujnimi humanitarnimi potrebami in pravico do mednarodne zaščite, ostalo tisoče najranljivejših ljudi.

Nujno je, da EU in mednarodna skupnost kot celota ukrepata v smeri reševanja begunske krize, tako s humanitarno in finančno pomočjo kot s preselitvijo veliko večjega števila beguncev v EU. Svet opazuje.

S spoštovanjem,

Amnesty International Slovenije

Humanitas

Greenpeace v Sloveniji

Inštitut za afriške študije

Mirovni inštitut

OVCA, Društvo za osveščanje in varstvo pred diskriminacijo

Povod, Zavod za kulturo in razvoj mednarodnih odnosov v kulturi

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC

Sezam

Slovenska filantropija

Sončni log

Translate »