‘Stronger together’ – Skupaj močnejši

4. in 5. novembra je v Hotelu Central v Ljubljani potekal osrednji dogodek slovenske mreže Fundacije Anne Lindh (ALF). Udeleženci konference so naslovili aktualno situacijo v zvezi z migracijskimi tokovi, izzive migracij in integracije ter globalno izobraževanje kot način sožitja med kulturami in religijami. Dogodek je omogočil tudi mreženje med članicami mreže ALF ter priložnost za premislek o sodelovanju v prihodnosti.

Prvi panel – »Skupaj močnejši« – se je osredotočal na aktualno situacijo v zvezi z migracijami preko sredozemskih držav proti Severu in Evropi. Govorci so opisovali situacije v tranzitnih državah ter opisovali na težave in izzive s katerimi se spoprijemajo. Govora je bilo tudi o pomenu večkulturne družbe, integraciji ter s tem povezanimi dobrimi praksami. V razpravi so sodelovali Mustafa Erdogan iz DeM Turkey Istanbul, Ilias Rafail iz IASIS inštituta v Atenah, Alvaro Will Ibanez Tudela iz Solidaridad Sin Fronteras, prof. Dr. Abelhamid El-Zoheiry, predsednik Evro-sredozemske univerze EMUNI, Abraham Azzopardi iz Malte, Darja Golež iz Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije ter Gregor Preac, novinar in pisatelj iz Slovenije. Razpravo je moderiral Robert Križanič, nacionalni koordinator slovenske mreže ALF.

Na drugem panelu – »Izzivi migracij in integracije danes ter jutri« – sta sodelovala častni generalni konzul Hašemitske kraljevine Jordanije, Samir Amarin, ter mag. Arage Mesfin, strokovnjak za integracijsko politiko iz Nizozemske. Razpravo je moderiral Eyachew Tefera iz Inštituta za afriške študije.

Kasneje je sledilo predavanje z naslovom »Globalno izobraževanje za sožitje med kulturami in religijami«, ki ga je izvedel Srečko Šorli, raziskovalec, ki se ukvarja s filozofijo znanosti. Preostanek popoldneva je bil namenjen letnemu srečanju organizacij članic slovenske mreže ALF.

Drugi dan so potekale različne delavnice, ki so osvetljevale prakse izvajanja medkulturnega dialoga.

“Skupaj smo močnejši” je skupni projekt več organizacij članic slovenske mreže Fundacije Anna Lindh (ALF). Osrednji cilji foruma so krepitev mreže, širitev sodelovanja med konzorcijskimi partnericami in promocija sodelovanja med partnerji znotraj mreže ALF v Sloveniji ter z drugimi državami. Projekt je usmerjen v promocijo realnosti in vzpostavljanje zaupanja arabskim državam ter njihovim prebivalcem.