Poziv h globalni solidarnosti ob svetovnem dnevu beguncev

Inštitut za afriške študije je v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve, Visokim komisariatom Združenih narodov za begunce (UNCHR) in drugimi nevladnimi organizacijami, že četrto leto zapored obeležil svetovni dan beguncev, ki je bil namenjen tako beguncem kot tudi osveščanju širše javnosti o begunski problematiki in načinu vključevanja beguncev v slovensko družbo. Slogan letošnjega dneva beguncev se je glasil: »Lahko sem tudi JAZ – lahko si tudi TI« (It could be ME – it could be YOU).

Letošnjo obeležitev svetovnega dne beguncev so letos zaznamovale človeške tragedije na Sredozemskem morju, neučinkoviti poskusi mednarodne skupnosti za naslavljanje begunske problematike, pomanjkanje dolgoročne strategije ter poskus vpeljave sistema kvot na ravni Evropske unije. Na svetu je, po podatkih UNHCR, število tistih, ki so bili zaradi preganjanja, vojn, nasilja ali kršenja človekovih pravic pregnani s svojih domov, konec lanskega leta doseglo 59,9 milijonov. Drugače povedano je vsak 122. človek na svetu danes begunec, notranje razseljena oseba ali prosilec za azil.

Letošnje prireditve, ki jo je vodil Igor E. Bergant, so se udeležili in udeležence nagovorili gospod Aleš Čerin, podžupan Mestne občine Ljubljana; ga. Nina Gregori, generalna direktorica Direktorata za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo; gospod William Ejalu, predstavnik UNHCR, in dr. Anica Mikuš Kos, predsednica Slovenske filantropije. Uradna slovesnost se je nadaljevala s kulturnim programom, ki so ga med drugim izvedli tudi prosilci za azil v okviru projekta »Učenje slovenskega jezika za prosilce in osebe z mednarodno zaščito«, ki ga izvaja Javni zavod Cene Štupar.

rsz img 0431Ob napovedanem prihodu 702 beguncev v Slovenijo je dr. Anica Mikuš Kos pozvala k »razumnosti in človečnosti. Pričenjam z razumnostjo, ker nas zmotne predstave o tem, kako so begunci nevarni, kako ogrožajo našo dobrobit, odvrnejo od človečnosti.

K razumnosti sodi tudi vedenje, da begunci prinašajo s seboj poleg svoje nesreče, težav in bremen za državo gostiteljico, tudi svojo energijo, znanja, veščine, človeški kapital. V času globalizacije je mešanje narodov, ras, če to hočemo ali nočemo, neizogibno.

Kar zadeva človečnost: Slovenija se s srcem odziva na nesreče v svetu. Slovenci smo bili kot begunci sprejeti v mnogih tujih državah. Bodimo ljudje do teh 700 ljudi, ki bodo prišli. Ne glede na to, katere skupnosti smo krajani ali na katerem ministrstvu ali poslanskem stolu delujemo.

In v imenu vizije o odpravljanju nedobrih stvari na našem planetu, ki povzročajo stiske milijonov ljudi in posledično migracije, ne odrecimo dobronamernega in podpornega sprejema 700-im, ki bodo prispeli v našo deželo in tistim, ki so v naši deželi.”

Po končani uradni slovesnosti se je program nadaljeval na 10 stojnicah, kjer so potekale različne delavnice in predstavitve nevladnih organizacij, ki delujejo na področju mednarodne zaščite. Program je popestril še turnir v uličnem nogometu. V popoldanskem delu programa se je predstavila tudi platforma SLOGA, kjer smo nadaljevali naše aktivnosti znotraj kampanje »Tudi ti si globalni sosed«, s katero želimo opozoriti na obstoj in potrebo po prepoznanju globalne solidarnosti.

Za konec naj še spomnimo na izjavo Generalnega sekretarja Združenih narodov Ban Ki-Moon-a, ki je dejal: »begunci so ljudje kot vsi drugi. Kot vi in jaz. Preden so se morali odseliti, so živeli običajno življenje. Njihove največje sanje so, da bi ponovno zaživeli normalno življenje. Zato se na svetovni dan beguncev spomnimo, da smo vsi del enega sveta, bodimo strpni, sprejmimo raznolikost ter odprimo naša srca beguncem po svetu«.