»The Citizens are Speaking«

V mestu Rabat na Malti je 9. in 10. oktobra potekala konferenca »The Citizens are speaking«. Namen istoimenskega projekta je vključevanje državljane EU v razprave na temo migracij. Projekt naslavlja vrzeli v integracijski politiki EU, vključno z večanjem ksenofobije v zadnjih letih, ter promocijo priložnosti za med-kulturno udejstvovanje in prostovoljstvo na nivoju EU. Sodelujoči na konferenci so naslovili naslednje teme: inštrument evropske sosedske politike, načrt komuniciranja o Evropski agendo o migracijah, delovni dokument Evropske komisije o iniciativah EU v podporo integracije državljanov tretjih držav, priročnik o integraciji za odločevalce in izvajalce. Sodelujoče je med drugim nagovorila tudi predsednica Malte Marie Louise Coleiro Preca. Konference sta se udeležila predsednik Inštituta za afriške študije Eyachew Tefera in sodelavec platforme SLOGA Vid Tomić.

Konferenco je s svojim govorom odprl Michael Privot, direktor evropske mreže proti rasizmu (ENAR –European Network against Racism), ki je poudaril, da smo z nepregledno množico smrtnih žrtev in nečloveškemu ravnanju z begunci priča dokončnemu propadu Evropske Unije. Begunska kriza pa je neposredna posledica neskladnosti evropskih politik za razvoj. Therese Comodini Cachia, poslanka v Evropskem parlamentu, je poudarila potrebo po naslavljanju vprašanj v državah izvora in v tranzitnih državam. Predvsem je poudarila naraščajočo potrebo po zagotavljanju učinkovite razvojne pomoči omenjenim državam. Camino Mortera, predstavnica raziskovalnega inštituta Centre for European Reform, je opozorila na strukturne probleme znotraj in zunaj EU, ki še dodatno prispevajo k nevzdržni situaciji na terenu. »Pravi heroji begunske krize so iskalci azila, prostovoljci ter nevladne organizacije, ki pa so hkrati finančno podhranjene«, je še dodala.

Udeležence konference je prav tako nagovorila predsednica Malte Marie Louise Coleiro Preca, ki je izpostavila potrebo po skupnem odzivu EU na trenutne migracijske tokove. Juris Gromovs, OVSE predstavnik Urada za demokratične institucije in človekove pravice, je izpostavil zanimiv podatek, da se več kot polovico svetovne migracijske populacije nahaja znotraj OVSE regije.

Konferenca je hkrati ponudila prostor za razpravo zainteresirani javnosti. Potekale so delavnice, ki so naslavljale problematiko nestabilnih območij v neposredni soseščini EU ter problematiko integracije migrantov, katerih so se udeležili posamezniki iz lokalnih skupnosti. S tem se želi opolnomočiti državljane ter spodbuditi aktivno debato med državljani ter jih s tem vključiti v ustvarjanje družbeno-politične agende EU.

Konferenci na Malti bodo sledile delavnice, ki jih bodo organizirale partnerske organizacije. V maju 2016 pa sledi konferenca v Sloveniji, ki bo tudi zaključni dogodek znotraj omenjenega projekta.