Platforma za razvoj afriško-evropske diaspore (Africa-Europe Diaspora Development Forum, ADEPT) objavlja svoj tretji razpis “Seed funding” za podporo pobudam, ki jih vodijo organizacije afriške diaspore v Evropi in Afriki. Do 1. marca 2022 sprejemajo prijave za projekte, ki se bodo izvajali med aprilom 2022 in septembrom 2022.

Cilj programa je s spremljanjem pri zagonu projekta v Evropi ali Afriki okrepiti zmogljivosti za posredovanje združenj in organizacij afriške diaspore ter povečati prepoznavnost njihovega delovanja.

Program upravlja ADEPT s sofinanciranjem Evropske unije prek Mednarodnega centra za razvoj migracijske politike (ICMPD) in Švicarske agencije za razvoj in sodelovanje (SDC).

Začetna sredstva so namenjena sofinanciranju in ne smejo presegati 80 % celotnega proračuna projekta.

  • Znesek, dodeljen projektom v Evropi: 3 790 EUR
  • Znesek, dodeljen za projekte v Afriki: 5 730 EUR

Organizacije, ki so že prejele donacijo, lahko zaprosijo za dvojni znesek.

Več TU.

 

Translate »