Zvezno ministrstvo Avstrije za evropske in mednarodne zadeve je objavilo poziv, v sklopu katerega denarno nagrajujejo uspešne in inovativne projekte na področju medkulturnega dialoga v Avstriji in drugod.

Prijavijo se lahko vsi, ki prepoznajo in izkoristijo priložnosti, ki pozitivno oblikujejo medkulturno sobivanje. Prav tako nagrajuje tiste, ki uspešno orjejo ledino na področju medkulturnega dialoga, ki so obvladali poseben izziv skozi medkulturno delovanje in ki s svojo medijsko prisotnostjo spodbujajo dialog kultur in religij.

Svoje prijave pošljete na dialog(at)bmeia.gv.at. Rok za oddajo prijav:

  1. junij v kategorijah »Trajnostnost«, »Zadnji dogodki«, »Inovacije« in »Mediji«
  2. junij v kategoriji posebne nagrade »Integracije v Avstriji«

Upravičenci: neprofitne in nevladne organizacije, društva, fundacije, socialne in izobraževalne ustanove, verske organizacije, organizacije zasebnega gospodarstva in posamezniki civilne družbe.

Vse informacije o kategorijah, nagradah in pogojih na spletni strani.

Translate »