Ministrstvo za zunanje zadeve je sporočilo, da je na svoji spletni strani pri objavi Javnega poziva za sofinanciranje projektov, ki jih Evropska komisija razpisuje za nevladne organizacije iz držav članic Evropske unije ali partnerskih držav, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči in se financirajo iz instrumentov Unije za leto 2020 dodalo informacije glede prejemnikov sredstev in sestave strokovne komisije.

Sredstva v skupni višini 110.000 evrov so prejeli Zavod Krog, Mirovni inštitut, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Platforma Sloga, Društvo Humanitas, Voluntariat, Ekvilib Inštitut in Zavod Povod.

 

Translate »