V svetovnem merilu deklice na področju izobraževanja ne zaostajajo več občutno za dečki. V večjem številu držav so jih po izobrazbi celo že prehitele.

Danes veliko več deklic obiskuje šolo kot pred dvajsetimi leti. Takrat je osnovno šolo obiskovalo 78 odstotkov, danes pa 88 odstotkov vseh deklic na svetu, kot kažejo podatki Svetovne banke, ki zbira statistične podatke o svetovnem razvoju. Med dečki delež znaša 90 odstotkov.

Po končanem osnovnošolskem nadaljuje z visokošolskim izobraževanjem danes veliko več deklic kot dečkov. Leta 2002 je bilo na svetovni ravni v različne oblike visokošolskega izobraževanja prvič vpisanih v povprečju več žensk kot moških, od takrat dalje pa prednost žensk samo še narašča. V svetovnem merilu je danes sprejetih 112 žensk na 100 moških.

Koristi za vso družbo
Boljša izobrazba ne koristi zgolj deklicam in ženskam. Veliko pridobi tudi družba, kajti izobražene ženske rojevajo manj otrok, ki pa so bolj zdravi in so tudi sami deležni boljše izobrazbe. Izobražene ženske imajo več možnosti za prispevek k družbi in gospodarstvu. Vse to prispeva k zmanjšanju svetovne revščine.

Velike razlike med državami
Ob pregledu splošnih statističnih podatkov za ves svet se moramo vendarle zavedati, da so precejšnje razlike tako v posameznih državah kot med državami.

Tako na primer znajo samo štirje odstotki revnih mladih žensk v severozahodnem delu Nigerije brati in pisati. V drugem delu Nigerije pa je pismenih 99 odstotkov mladih bogatih žensk.

Na splošno ima še vedno manj kot deset odstotkov mladih v Afriki visokošolsko izobrazbo. Vseeno pa to pomeni skoraj polovični porast od leta 2000.

Preberite celotne Najboljše novice iz sveta na temo enakosti spolov ali pobrskajte po dodatnih vsebinah na spletni strani.


Aktivnosti Najboljših novic iz sveta potekajo v sklopu projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

WBN SRD TLG SLOGA MRS logo skupen

Translate »