Če bi bile ženske v svetu deležne enakega dostopa do sredstev kot moški, bi se, po podatkih Organizacije za prehrano in kmetijstvo Združenih narodov, delež podhranjenih ljudi na svetu lahko zmanjšal za 150 milijonov.

Med zaposlenimi ženskami v najmanj razvitih državah jih osem od desetih dela v poljedelstvu. Po podatkih Svetovnega programa za hrano ženske v kmetijstvu pridelajo za 20 do 30 odstotkov manj kot moški.

To stanje je med drugim posledica tega, da ženske nimajo enakega dostopa do povsem osnovnih sredstev, kot so orodje za obdelavo zemlje, gnojila in kakovostna semena. V nekaterih državah ženskam niti ni dovoljeno dedovanje ali posedovanje zemlje. Četudi že imajo v lasti nekaj zemlje, pa na splošno težje pridobijo bančno posojilo, s katerim bi lahko vlagale v razvoj svojega kmetovanja.

V večjem številu držav v razvoju so se že pojavile pobude, s pomočjo katerih ženske ustanavljajo zadruge in organizacije za širjenje tako znanj ter pravic kot tudi potrebnih sredstev.

Preberite celotne Najboljše novice iz sveta na temo enakosti spolov ali pobrskajte po dodatnih vsebinah na spletni strani.


Aktivnosti Najboljših novic iz sveta potekajo v sklopu projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

WBN SRD TLG SLOGA MRS logo skupen

Translate »