V okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050 se že tretje leto zapored pripravlja Podnebno ogledalo, dokument, v katerem so predstavljene glavne ugotovitve spremljanja izvajanja ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP) za preteklo leto.

Vabljeni, da si ogledate osnutke že pripravljenih sektorskih zvezkov in jim posredujete svoje pripombe na pripravljene vsebine. Z njimi bodo izboljšali kakovost in relevantnost v Podnebno ogledalo vključenih informacij ter okrepili priporočila za izvajanje ukrepov za zmanjševanje emisij TGP v naslednjem letu ali dveh.

Svoje pripombe na priporočila, kataloške zapise za spremljanje izvajanja instrumentov in ostala besedila Podnebnega ogledala ter predloge novih priporočil in vsebin, ki bi jih v luči gospodarskega razvoja in izhoda iz krize še posebej radi izpostavili, jim lahko posredujete najkasneje do petka, 29. maja 2020, in sicer izključno preko SPLETNEGA VPRAŠALNIKAPripombe naj se nanašajo samo na vsebine Podnebnega ogledala.

Osnutki sektorskih zvezkov Podnebnega ogledala 2020 so dostopni preko spodnjih povezav:

Več informacij o projetku in Podnebnem ogledalu.

Translate »