Vodnik po človekovih pravicah je spletno orodje za pravno samopomoč. Dostopen je na naslovu clovekovepravice.si.

Vodnik na enostaven način pojasnjuje temeljne pravice na različnih področjih družbenega življenja. Ustvarjen je z namenom pomagati posameznikom razumeti svoje pravice in obveznosti ter razvijati sposobnosti za uveljavljanje človekovih pravic v konkretnih situacijah. To prispeva k preprečevanju kršitev človekovih pravic, spodbujanju enakosti in trajnostnega razvoja ter krepitvi sodelovanja v demokratičnih procesih.

Vodnik je nastal v okviru evropske platforme nevladnih organizacij in javnih institucij, ki so se združile s ciljem izboljšati in utrditi skupno razumevanje človekovih pravic med prebivalci in strokovnjaki ter prispevati k informiranim in odgovornim posameznikom ter k družbi, ki temelji na demokraciji in pravni državi. Projektni partner v Sloveniji je Mirovni inštitut.

Več: www.clovekovepravice.si

Avtorica: Patricija Virtič
Foto: Vodnik po človekovih pravicah

O Najboljših novicah iz sveta
Najboljše novice iz sveta želijo pomagati ljudem, da dosežejo bolj raznolik pogled na svet. Verjamemo, da znanje ustvarja upanje, to pa prinaša motivacijo za ukrepanje. Želimo, da bi globalne cilje poznalo čim več ljudi. Ko namreč ljudje cilje poznajo, lahko zahtevajo odgovornost od političnih voditeljev in zagotovijo, da uresničujejo dane zaveze. Več ljudi, kot je seznanjenih z napredkom in rešitvami, ki jih ima svet že na voljo, več jih lahko prispeva k uporabi teh rešitev. Zgodbe, med njimi tudi tokrat zgodbe projektov slovenskih nevladnih organizacij, nosijo sporočila o številnih prizadevanjih za trajnostno usmerjen svet, ki je vedno bolj povezan in soodvisen. Izdajo časopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih, tudi tokrat koordinira platforma SLOGA.

Preberite celotne Najboljše novice iz sveta 2022 ali pobrskajte po dodatnih vsebinah na spletni strani.


Najboljše novice iz sveta 2022 so del projekta Climate of Change, ki ga financirata Ministrstvo RS za zunanje zadeve in Evropska unija. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Vlade Republike Slovenije in/ali EU.

Translate »