Na nedavnem zasedanju Odbora za razvojno pomoč Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD DAC) v Parizu, so države članice pregledale izzive razvojnega sodelovanja ob naraščanju globalnih humanitarnih potreb, konfliktov, podnebnih sprememb in doseganjem ciljev trajnostnega razvoja.

Sprejele so skupno izjavo, ki usmerja delo DAC v naslednjih dveh letih. Poudarjajo krepitev prizadevanj za uresničevanje Agende 2030, podporo trajnostni rasti, digitalnemu, zelenemu in socialnemu prehodu, obnovi Ukrajine ter boju proti podnebnim spremembam in onesnaženosti.

Članice bodo sodelovale na mednarodnih srečanjih ter krepile sodelovanje z donatorji, zagovarjale mednarodne prakse in standarde OECD DAC ter pozivale k povečanju uradne razvojne pomoči z mobilizacijo dodatnih finančnih virov.

Zasedanja se je udeležil generalni direktor Direktorata za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč Edvin Skrt.

Več na spletni strani Republike Slovenije

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Trajnostno Lokalno Globalno II pasica

Translate »