Evropska komisija in Evropska agencija za okolje sta predstavili šesto okoljsko poročilo. Rezultati najnovejših znanstvenih raziskav dokazujejo, da moramo za zaščito našega planeta hitro ukrepati.

Na splošno se okoljski trendi v Evropi od zadnjega stanja iz poročila o okolju 2015, niso izboljšali. Čeprav EU večino ciljev za leto 2020 ne bo dosegla, zlasti ne tistih, ki zadevajo biotsko raznovrstnost, je še vedno mogoče izpolniti dolgoročnejše cilje za leti 2030 in 2050. Evropa je pomembno izboljšala učinkovitost virov in krožno gospodarstvo, vendar se je napredek pri zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, industrijskih emisij, nastajanju odpadkov, izboljšanju energetske učinkovitosti in deleža energije iz obnovljivih virov upočasnil.

Če ne bomo ničesar spremenili, bo do leta 2030 prišlo do nadaljnjega poslabšanja narave in nadaljnjega onesnaževanja zraka, vode in tal. Podnebne spremembe, vplivi onesnaževanja zraka in obremenitve s hrupom na okolje in zdravje ljudi so še vedno zaskrbljujoči. Izpostavljenost finim delcem v zraku vsako leto povzroči 400.000 prezgodnjih smrti, večinoma v srednje- in vzhodnoevropskih državah. Vse več je tudi nevarnih kemikalij in z njimi povezanih tveganj.

Gre za izziv brez primere in globalnih razsežnosti, ki pa je hkrati tudi edinstvena priložnost za Evropo. Evropski zeleni dogovor, ki je prednostna naloga nove Evropske komisije in ga bo javnosti razgrnila prihodnji teden, bo pripravil temelje za korenito preobrazbo gospodarstva in uvedbo nove čiste tehnologije. To bo prineslo nove zaposlitvene možnosti v predelovalni industriji, za zaščito okolja pa bo treba uvesti tudi čistejše in učinkovitejše sisteme mobilnosti ter bolj trajnostno kmetijstvo, okrepiti varstvo okolja in krožno gospodarstvo ter doseči ničelno stopnjo onesnaževanja.

Celotno poročilo

Translate »