Glede na napovedi podnebnih sprememb v Afganistanu – povišana temperatura, zgodnejše taljenje snega in manj padavin v kritičnem času – bo verjetno sčasoma večje število ljudi razseljeno ali prisiljeno migrirati. A podnebne migracije običajno ne pritegnejo pozornosti, kakršno bi si zaslužile, delno tudi zato, ker so glavni razlog za razseljevanje v Afganistanu konfliktne razmere v državi.

V okviru podnebnih migracij pa je večina pozornosti usmerjena na razseljevanje kot posledico naravnih nesreč, kot so poplave. Manj pozornosti namenjamo migracijam, ki so posledica dolgoročnih posledic spreminjajočega se podnebja, kot je nižja kmetijska produktivnost. To ogroža odpornost podeželskih skupnosti in s tem povečuje njihovo revščino in ranljivost.

Poročilo organizacije ActionAid, ki vsebuje terenske raziskave med skupnostmi v Afganistanu in analizo politik,  prikazuje notranje migracije in razseljevanja v Afganistanu zaradi dejavnikov, povezanih s podnebnimi spremembami.

ActionAid je ena od 16 partnerskih organizacij iz vse Evrope, ki sodelujejo v projektu Climate of Change.

Poročilo Climate change drives migration Afghanistan.


Poročilo je nastalo v okviru evropskega projekta #ClimateOfChange, ki ga sooblikuje in izvaja 16 organizacij civilne družbe, med njimi je tudi platforma SLOGA. Projekt financira Evropska unija. Izražena stališča ne predstavljajo stališč Evropske unije.

Translate »