V boju proti korupciji je pomembno zagotavljati preglednost postopkov in vključenih akterjev. Medtem ko razkritja korupcije ali finančni škandali, predvsem na račun države in njenih prebivalcev, ne veljajo ravno za dobre novice, pa lahko njihove posledice uvrstimo med najboljše novice zadnjih let.

Leta 2016 je odmevalo razkritje Panamskih dokumentov s podrobnostmi o skritih finančnih poslih javnih oseb, ki so se prek podjetij s sedežem v davčnih oazah izmikali plačilom davkov.

Posledica razkritja je bilo sprejetje strožje zakonodaje na področju preprečevanja korupcije in pranja denarja, za kar si je civilna družba prizadevala več let. Tako smo med drugim leta 2018 v Sloveniji dočakali objavo registra dejanskih lastnikov, ki naj bi javnosti omogočal strukturiran vpogled v resnične (fizične) lastnike podjetij in druge pravne strukture, ki poslujejo pri nas, v letu 2022 pa si še naprej prizadevamo za kakovosten zakon o zaščiti žvižgačev.

Več: www.transparency.si

Avtorji: Sodelavci Transparency International Slovenija
Foto: Canva

O Najboljših novicah iz sveta
Najboljše novice iz sveta želijo pomagati ljudem, da dosežejo bolj raznolik pogled na svet. Verjamemo, da znanje ustvarja upanje, to pa prinaša motivacijo za ukrepanje. Želimo, da bi globalne cilje poznalo čim več ljudi. Ko namreč ljudje cilje poznajo, lahko zahtevajo odgovornost od političnih voditeljev in zagotovijo, da uresničujejo dane zaveze. Več ljudi, kot je seznanjenih z napredkom in rešitvami, ki jih ima svet že na voljo, več jih lahko prispeva k uporabi teh rešitev. Zgodbe, med njimi tudi tokrat zgodbe projektov slovenskih nevladnih organizacij, nosijo sporočila o številnih prizadevanjih za trajnostno usmerjen svet, ki je vedno bolj povezan in soodvisen. Izdajo časopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih, tudi tokrat koordinira platforma SLOGA.

Preberite celotne Najboljše novice iz sveta 2022 ali pobrskajte po dodatnih vsebinah na spletni strani.


Najboljše novice iz sveta 2022 so del projekta Climate of Change, ki ga financirata Ministrstvo RS za zunanje zadeve in Evropska unija. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Vlade Republike Slovenije in/ali EU.

Translate »