Vrh Združenih narodov o ciljih trajnostnega razvoja bo 18. in 19. septembra 2023 v New Yorku, in sicer med tednom Generalne skupščine na visoki ravni. Svetovni voditelji bodo ob polovici izvajanja agende za trajnostni razvoj do leta 2030 opravili celovit pregled stanja 17 ciljev trajnostnega razvoja, se odzvali na vpliv številnih in medsebojno povezanih kriz, s katerimi se sooča svet, ter zagotovili politične smernice na visoki ravni za preobrazbene in pospešene ukrepe do ciljnega leta 2030.

Prvič po več desetletjih se razvojni napredek obrača v nasprotno smer pod skupnimi vplivi podnebnih nesreč, konfliktov, gospodarskega upada in dolgotrajnih posledic COVID-19. Vrh o ciljih trajnostnega razvoja služi kot spodbuda za ponovni zagon, da se svetovni voditelji zberejo, razmislijo o tem, kje smo, in se odločijo, da bodo storili več. To je trenutek, ko se je treba ponovno zavzeti za vizijo prihodnosti, ki zagotavlja, da nihče ne bo ostal zadaj. Temeljni premiki v zavezanosti, solidarnosti, financiranju in ukrepanju nas morajo vrniti na pravo pot, da odpravimo revščino, ustvarimo pravične družbe in ponovno vzpostavimo uravnotežen odnos z naravnim svetom.

Več na spletni strani United Nations.

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

TLG II logotip SLOGA, TLG II, MRS

 

 

Translate »