Od 24. do 26. julija 2023 v Rimu na sedežu Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) poteka Vrh Združenih narodov o prehranskih sistemih, ki se ga udeležuje tudi ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko

Tridnevni dogodek je pomembna priložnost, da države po prehranskem vrhu v New Yorku leta 2021 predstavijo napredek na nacionalni ravni in prispevek k doseganju Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 s preobrazbo prehranskih sistemov.

Ministrica Irena Šinko je v svojem nagovoru poudarila, da so »pomembne prednostne naloge Slovenije prehod na trajnostno kmetijsko proizvodnjo in razvoj vitalnega podeželja«. Ministrica je pri tem poudarila še pomen lokalno pridelane hrane, zagotavljanje prehrane za šolarje, usmeritev v ekološko pridelavo ter aktivnosti za zmanjšanje izgub hrane in odpadne hrane.

V nadaljevanju je ministrica izpostavila tudi pomen vode: »Voda in hrana sta ključni za svetovni mir in stabilnost.« Drug pomemben segment družbe, na katerega je opozorila ministrica so še ranljive skupine, predvsem na žene in mlade na podeželju, invalide in osebe, ki živijo na socialnem robu. “Tudi v času, ko se usmerjamo v sodobne digitalne tehnologije in se srečujemo z umetno inteligenco, moramo zagotoviti delo in priložnosti za te ranljive skupine, morda tudi s pomočjo čebelarstva,” je še povedala.

Ministrica je poudarila, da bo zelo pomembna generacijska prenova, za hitrejši prehod k trajnostnim prehranskim sistemom pa mora biti vsem omogočen dostop do znanja, informacij in inovacij. »Svoje znanje smo pripravljeni deliti tudi z ostalimi«, je zaključila ministrica.

Več na GOV.SI.

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

TLG II logotip SLOGA, TLG II, MRS

Translate »