Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) je danes objavil rezultate svojega letnega indeksa enakosti spolov. EU je dosegla 68 točk od 100, kar je le 0,6 točke več kot lansko leto. Indeks razkriva tudi velike razlike v rezultatih enakosti spolov med državami, in sicer od 83,9 točke na Švedskem do 52,6 točke v Grčiji. V Sloveniji je indeks enakosti spolov znašal 67,6 točke. Letošnji indeks je bil osredotočen na duševno, spolno in reproduktivno zdravje.

Indeks enakosti spolov meri napredek in vrzeli (neenakosti) med ženskami in moškimi od leta 2005, pri čemer se osredotoča na šest osrednjih področij (delo, denar, znanje, čas, moč in zdravje) ter dve stranski po¬dročji (prekrivajoče se neenakosti in nasilje). Izračuna se iz kazalnikov v zvezi s spolom, ki so združeni v enotno zbirno merilo. Države članice so v skladu z indeksom ocenjene z oceno od 1 do 100, pri čemer 1 pomeni popolno neenakost in 100 popolno enakost.

Podatki za Slovenijo
S 67,6 od 100 točk se Slovenija po indeksu enakosti spolov uvršča na 12. mesto v EU. Njena ocena je 0,4 točke pod oceno EU. Od leta 2010 se je Slovenija povečala za 4,9 točke, uvrstitev pa se je znižala za tri mesta. Od leta 2018 je indeks za Slovenijo ostal enak (– 0,1 točke), vendar se je uvrstitev znižala za dve mesti.

posnetek zaslona Indeks enakosti spolov Slovenija

Ocena in uvrstitev Slovenije na področju denarja sta med najvišjimi. Slovenija je dosegla 83,7 točke in je med vsemi državami članicami uvrščena na 12. mesto. Najbolje je Slovenija uvrščena v poddomeni gospodarskih razmer (97,9 točke), kjer je med vsemi državami članicami na 2. mestu.

S povečanjem za 11,9 točke se je Slovenija najbolj izboljšala na področju moči od leta 2010 (dosegla 53,0 točke). Ker pa je napredek v drugih državah hitrejši, se je uvrstitev Slovenije znižala za štiri mesta in je med vsemi državami članicami na 13. mestu.

Neenakosti spolov so najbolj izrazite na področju znanja (56,6 točke). Slovenija je med vsemi državami članicami na 18. mestu, kar je njena najnižja uvrstitev.

Od leta 2010 se je uvrstitev Slovenije na področju dela znižala z 10. na 15. mesto med vsemi državami članicami, čeprav se je njena ocena na tem področju nekoliko povečala (+ 1,1 točke). Od leta 2018 se je ocena Slovenije na področju moči znižala (– 2,0 točke).

Aktivnosti EU na področju enakosti spolov

Strategija EU za enakost spolov za obdobje 2020-2025 določa trenutne prednostne naloge Komisije na tem področju v skladu s prizadevanjem vzpostavitve Unije enakosti.

Evropska komisija je v okviru programa EU za zdravje pripravljena podpreti potrebe in ukrepe držav članic EU za priznanje temeljne pravice dostopa do zdravstvenega varstva vseh državljanov, kot je zapisano v Listini EU o temeljnih pravicah in evropskem stebru socialnih pravic.

V Agendi 2030 za trajnostni razvoj so se države sveta države sveta zavezale, da bodo do leta 2030 dosegle enakost spolov in krepile vlogo vseh žensk ter deklic in odpravile vse oblike diskriminacije žensk in deklic.

Gender Equality Index 2021 – report

ŠTEVILKE ZA SLOVENIJO: Slovenia_2021_factsheet

Gender Equality Index data from 2013 – 2021

Pripravila: PV
Foto: Posnetek zaslona spletne strani Indeks enakosti spolov EIGE

 

Translate »