Več kot 1000 strokovnjakov in 66 organizacij iz celega sveta je 13. maja objavilo pismo, v katerem pozivajo vlade k trajnostni odrasti, kot načinom za spopadanje s krizo COVID-19. Skozi trajnostno odrast lahko zgradimo bolj socialno pravičen in trajnosten sistem ter preprečimo nadaljnje krize. Akademiki, raziskovalci, umetniki, aktivisti, politiki in organizacije z vsega sveta zahtevajo, da se poslovimo od odvisnosti od gospodarske rasti ter s tem preprečimo nadaljnje krize.

V pismu nacionalne in mednarodne institucije, civilna družba ter gospodarski akterji pozivajo, naj države v svojih prizadevanjih za obvladovanje trenutne gospodarske recesije upoštevajo pet načel, da naslovijo trenutne socialne in okoljske težave. Podpisniki pisma pozivajo vlade k odrasti, načrtnemu, vendar prilagodljivemu, trajnostnemu in pravičnemu zmanjšanju obsega gospodarstva, ki nas bo privedlo do prihodnosti, v kateri bomo lahko živeli bolje z manj. Podpisniki odsvetujejo slepo vero v tržne sile in zavračajo prizadevanje za “zeleno rast” in ločevanje izpustov od BDP (decoupling) kot glavni strategiji za reševanje okoljskih in družbenih problemov.

Podpisniki pisma ponujajo pet načel za oživitev gospodarstva in kot osnovo za ustvarjanje pravične družbe:
1) Postavite življenje v središče naših gospodarskih sistemov.
2) Radikalno prevrednotite, koliko in kakšno delo je potrebno za dobro življenje vseh.
3) Organizirajte družbo okoli zagotavljanja nujnih dobrin in storitev.
4) Demokratizirajte družbo.
5) Politične in gospodarske sisteme utemeljite na načelu solidarnosti.

Pobudniki pisma pozivajo ljudi, naj zahtevajo odprto razpravo o tem, kako bi lahko drugače zastavili naša gospodarstva in družbe v času po krizi koronavirusa.

Odprto pismo v slovenskem jeziku.

Več informacij o odrasti.

Vir: Društvo Focus

Translate »