Namen dogodka Global Gateway High-Level Education Event, ki ga 11. aprila 2024 v Bruslju gostita Evropska komisija in belgijsko predsedstvo Sveta EU, je izpostaviti vlogo EU pri preoblikovanju svetovnega izobraževanja in premostitvi vrzeli v znanju in spretnostih.

Ta dogodek, ki izhaja iz vrha o preoblikovanju izobraževanja leta 2022, na katerem se je EU zavezala, da bo izobraževanju namenila vsaj 10 % proračuna za mednarodna partnerstva, poudarja pomen izobraževanja kot ključne naložbe za prihodnost. Na tematskih sejah bodo obravnavana ključna vprašanja, kot so izboljšanje kakovosti poučevanja, financiranje, pravičnost, vključevanje, inovacije ter zelene in digitalne spretnosti, v okviru katerih bodo potekale razprave z voditelji iz politike, izobraževanja in gospodarstva.

Ta dogodek je ključni mejnik za prihodnja vrhunska srečanja, na katerih bodo poudarjene trajnostne naložbe in priprava prihodnjih generacij na globalne izzive. Prijava je mogoča do 26. marca 2024.

Prijava na dogodek je možna na tej povezavi.

Več informacij je na voljo na spletni strani Evropske Komisije

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Trajnostno Lokalno Globalno II pasica

Translate »