Evropska unija in z njo Slovenija sta se zavezali spodbujati razvojno sodelovanje, ki podpira gospodarski, družbeni ter politični razvoj, in se tako bori proti revščini, boleznim, okoljski škodi ter zagotavlja mir, izobrazbo in trajnostni razvoj v najrevnejših državah na svetu. EU in mednarodne finančne institucije, kot so Svetovna banka, Evropska investicijska banka ter Evropska banka za obnovo in razvoj, imajo pomembno vlogo pri financiranju razvojnih programov v državah v razvoju.

Toda primeri iz prakse kažejo, da med razvojnimi in drugimi politikami EU ter Slovenije in prakso pogosto ni usklajenosti, še manj pa skladnosti. Ko natančneje pogledamo, kam gredo javna sredstva, ugotovimo, da obstaja razkorak med cilji in ukrepi: javna sredstva, namenjena financiranju razvoja, pogosto končajo v projektih, ki stanje v državah v razvoju še dodatno poslabšajo. Poleg tega pravila EU dopuščajo beg kapitala, ki predstavlja resen razvojni problem. Kot posledica bega kapitala po ocenah iz držav v razvoju vsako leto odteče približno 1.000 milijard ameriških dolarjev, kar predstavlja skoraj 10-kratnik svetovne uradne razvojne pomoči. Kapital, ki beži iz držav v razvoju, pogosto konča v davčnih oazah držav članic EU.

Kakšne so možne rešitve? Kako zagotoviti skladnost različnih politik in skladnost med politikami ter ukrepi v praksi? Skozi primere iz prakse bomo na delavnici, ki jo organiziramo Focus, društvo za sonaraven razvoj, Ekvilib Inštitut in SLOGA, skupaj iskali odgovore na vprašanja. Delavnica bo potekala v sredo, 9. marca 2016, med 9.30 in 17.00 v Okoljskem centru (Trubarjeva 50, Ljubljana).

Udeležba na delavnici je brezplačna, je pa obvezna predhodna prijava. Prijavite se lahko tukaj.

Vabljeni!

Vabilo in program

Translate »