Platforma SLOGA v okviru projekta Climate of Change, v katerem 16 evropskih partnerk vodi kampanjo ozaveščanja mladih o podnebnih spremembah in zlasti njihovi povezavi s podnebnimi migracijami, želi od slovenskih fotografinj in fotografov odkupiti fotografije, ki odslikavajo to problematiko.

Poleg motivov degradacije naravnega okolja in posledic okoljskih sprememb si zlasti želimo fotografskih izrazov socialne nepravičnosti kot posledice teh sprememb. Tisti, ki so najmanj krivi za podnebne spremembe, so njihove največje žrtve – tako so denimo v deželah, ki so že tako najbolj na udaru podnebnih katastrof, ženske, otroci, starejši in pripadniki drugih ranljivih skupin brez vsakršnih možnosti, da bi si zagotovili dostojno življenje v degradiranem naravnem okolju.

Nekaj inspirativnih povezav na te teme najdete na spletni strani https://climateofchange.info/slovenia, denimo

Poročilo Kako do ekonomije blaginje, ki služi ljudem in naravi: vzpostavljanje človekovega okolja, ki je družbeno pravično in okoljsko trajnostno«

Trailer projekta: https://climateofchange.info/slovenia/okoljska-kriza-je-druzbena-kriza/

Pri izboru fotografij bomo upoštevali, ali se skladajo s smernicami Kodeksa oblikovanja podob in sporočil na področju razvojnega sodelovanja in izobraževanja.

Rok za prijavo: 1. julij 2021

Rok za prijavo podaljšujemo na 31. avgust 2021

Do takrat pošljite na naslov info@sloga-platform. org izbor največ petih fotografij, ki se tičejo razpisne tematike. 

Za več pojasnil pišite na romana.seruga@sloga-platform.org.


Platforma SLOGA je partner projekta #ClimateOfChange, ki ga sooblikuje in izvaja 16 evropskih organizacij civilne družbeCilj projekta je prispevati k dvigu ozaveščenosti evropskih državljanov in njihovega kritičnega razumevanja migracij, ki jih povzročajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. Projekt financirata Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR) in Ministrstvo za zunanje zadeve.

 

 

 

 

Translate »