Evropska komisija je ob mednarodnem dnevu žensk objavila poročilo o zastopanosti žensk v znanosti She Figures. V študiji ugotavlja, da se število znanstvenic v Evropi počasi povečuje, vendar so ženske v znanosti še vedno veliko slabše zastopane, njihov potencial pa ni v celoti izkoriščen in cenjen.

Ženske v povprečju prevladujejo med študenti in diplomanti, na doktorskem študiju pa so zastopane približno enako kot moški. Toda ženske zasedajo manj najvišjih akademskih mest, njihova razporeditev med različnimi znanstvenimi sektorji pa je neenakomerna.

Poročilo She Figures, ki ga Komisija objavlja vsaka tri leta, ocenjuje napredek pri zagotavljanju enakosti spolov v znanosti in na področju inovacij v Evropi na podlagi kazalnikov, kot so relativna plača, delovne razmere in dostop do financiranja raziskav.

Preberite celotne Najboljše novice iz sveta na temo enakosti spolov ali pobrskajte po dodatnih vsebinah na spletni strani.


Aktivnosti Najboljših novic iz sveta potekajo v sklopu projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga finančno podpira Ministrstvo RS za zunanje zadeve. Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorjev in ne odraža stališč Ministrstva RS za zunanje zadeve.

WBN SRD TLG SLOGA MRS logo skupen

Translate »