Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, OECD, bo prihodnji teden, 12. aprila 2022, objavila podatke o uradni razvojni pomoči za leto 2021. Redno letno poročilo bo povedalo, za koliko se je povečala ali znižala sredstva, namenjena s strani držav donatoric v obliki uradne razvojne pomoči, za izvajanja programov in politik zmanjševanja revščine in neenakosti v svetu.

Kaj lahko pričakujemo? Vemo, da ne bo izpolnjen cilj, da bomo za globalni razvoj, zmanjšanje revščine in neenakosti ter naraščajoče humanitarne izzive namenili 0,7 % bruto nacionalnega dohodka (zaveza Slovenije je 0,33 % BND za uradno razvojno pomoč). Vemo, da bodo v poročilo vključeni podatki o vrednosti podarjenih viškov cepiv državam globalnega Juga – nevladne organizacije smo temu nasprotovale. Zaradi geopolitičnih sprememb, naraščanja števila konfliktov, podnebnih sprememb in pandemije so v preteklem letu podvojile število ljudi, ki so potrebni mednarodne humanitarne pomoči in zaščite.

Na naši konferenci na temo Globalno učenje: Nasloviti neenakosti in konflikte smo lahko slišali, da je Slovenija povečala sredstva za “uradno razvojno pomoč”. Objavljeni podatki bodo dobra osnova za pogovor o tem, kako bo Slovenija izpolnila svojo zavezo, da bo namenila 0,33 % BND za uradno razvojno pomoč do leta 2030. Napad Ruske federacije na Ukrajino, izpostavljenost ranljivih držav pomanjkanju hrane, podnebne spremembe … vse to bodo nujne teme za pogovor in obravnavo z novo sestavo Državnega zbora in Vlade.

Pripravil: AK

Translate »