V Metliki je 15. marca potekalo zaključno regionalno srečanja natečaja Evropa v šoli, kjer je mlade udeležence nagovoril tudi zunanji minister dr. Cerar. Čestital jim je za ustvarjalnost in podelil nagrade. Letošnja tema natečaja, ki ga že vrsto let uspešno vodi Zveza prijateljev mladine Slovenija, je enakost spolov.

Začetki natečaja Evropa v šoli segajo v leto 1995, od leta 2005 pa potekajo pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije, od leta 2015 pa je partner natečaja tudi Ministrstvo za zunanje zadeve. Teme natečaja so povezane s cilji trajnostnega razvoja. V letošnjem šolskem letu so učenci s pomočjo mentorjev ustvarjali pod naslovom Snemimo roza-modra očala, obravnava tema pa je bila enakost spolov.

 Minister dr. Cerar je v govoru dejal, da ga veseli, kadar lahko govori z ljudmi, ki so se izkazali s svojo ustvarjalnostjo, radovednostjo in željo po spoznavanju sveta in drugih kultur. Zbrani v Kulturnem domu Metlika te želje niso izkazali le doma in v šoli, ampak so se prav posebej izkazali na natečaju. Izpostavil pa je tudi pomen zavzemanja za enakopravnost spolov: “Danes živimo v drugačnem svetu. Državljani se zavedajo, da so družbe bogatejše, če so njihovi člani dobro izobraženi in imajo moški in ženske enake pravice. Države se zavedajo, da je enakost med spoloma ena izmed temeljnih vrednot družbe. Da moramo vsi imeti enak dostop do izobrazbe in poklica, enake možnosti v karieri in plačilu. Družba, ki ne spoštuje vseh svojih članov, ni bogata družba.”

Kot zanimivost, so iz zunanjega ministrstva sporočili, da je minister Cerar v projektu Evropa v šoli pred 13 leti tudi sam sodeloval kot profesor. Kot je dejal, tedaj ni niti slutil, da bo ta imeniten projekt prerasel v tako mogočno gibanje, ki danes združuje že 7.000 šolark in šolarjev.

Obiskovalci prireditve so prejeli tudi svoj izvod Najboljših novic iz svetačasopisa, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o globalnih izzivih. Osrednja tema letošnjih novic je prav tako enakost spolov. Izdajo in razdeljevanje 10 000 izvodov novic, ki ga bodo prejeli prebivalci desetih slovenskih mest, letos koordinira platforma SLOGA.

Translate »