V Focusu so pripravili komentar osnutka posodobljenega Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta RS (NEPN), ki ga je Vlada RS junija posredovala v presojo Evropski komisiji.

Ugotavljajo, da zadnji objavljeni osnutek NEPN vsebuje nekaj pozitivnih sprememb, kljub temu pa je v njem tudi nekaj problematičnih točk in pomanjkljivosti, ki bi jih bilo potrebno odpraviti za to, da bi NEPN vodil v bolj zeleno in predvsem pravično prihodnost.

Komentar je razdeljen na štiri sklope, na katerih v Focusu pričakujejo spremembe in dopolnitve v smeri večje ambicioznosti in skladnosti z znanstvenimi dognanji:

1) Vključevanje javnosti in upoštevanje komentarjev civilne družbe, 

2) Predlagani cilji zmanjšanja toplogrednih plinov (TGP),

3) Cilji na področju energije ter 

4) Cilji na področju prometa.

Več na spletni strani Focusa.

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

TLG II logotip SLOGA, TLG II, MRS

Translate »