SPOROČILO ZA JAVNOST

V petek, 6. oktobra, so se uspešno zaključili 11. slovenski razvojni dnevi, ki so trajali vse od 2. oktobra.

SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, je bila soorganizatorka osrednjega dogodka 2. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani in 3. oktobra v Hiši Evropske unije.

V prvem oktobrskem tednu je bila odprta tudi fotografska razstava z naslovom ESENCA ČLOVEŠTVA, avtorice Alenke Slavinec, ki predstavlja obraze SLOVENSKIH RAZVOJNIH DNI. Razstavo si je moč ogledati na Krakovskem nasipu v Ljubljani.

Na osrednjem dogodku 2. oktobra je bil dopoldanski del posvečen izzivom razvojnega sodelovanja s partnerskimi državami, popoldanski pa humanitarnemu delu nevladnih organizacij in agencij. Na razvojnih panelih so visoki gostje iz Evropske unije, mednarodnih organizacij ter predstavniki domače strokovne javnosti razpravljali o novih vizijah in partnerstvih razvojnega sodelovanja v času naraščajočih globalnih kriz ter nevarnosti za mir, varnost in spoštovanje človekovih pravic. V popoldanskem delu dogodka je predsednica RS Nataša Pirc Musar odprla prvi slovenski humanitarni forum, kje so gostje razpravljali, kako rešiti problem humanitarne vrzeli med potrebami in prejetimi finančnimi sredstvi, ki je iz dneva v dan večja. Že v lanskem letu, ko so bile humanitarne potrebe nižje, je bilo prejetih humanitarnih sredstev dovolj za zagotovitev pomoči le polovici prebivalstva, ki jo nujno potrebuje.

Na drugem dnevu slovenskih razvojnih dni, 3. oktobra v Hiši Evropske unije se je razpravljalo o vključevanju zasebnega sektorja v mednarodno razvojno sodelovanje. Na dogodku je bila predstavljena tudi strategija Global Gateway.

Članice SLOGA platforme so še pred začetkom 11. slovenskih razvojnih dni s svojimi spremljevalnimi dogodki poskrbele za pripravo nanje. Tako je članica SLOGA platforme Umanotera Slovenska fundacija za trajnostni razvoj izvedla online predavanje »Prvi zeleni koraki: podnebni meni«. Na predavanju, ki je bilo namenjeno strokovnim delavcem na področju vzgoje in izobraževanja, je bilo govora o vplivu sistema oskrbe s hrano na podnebne spremembe in o podnebju prijaznejšem prehranjevanju. Naslovljene teme so bile podnebne spremembe, trajnostna (pre)hrana, globalna odgovornost, človekove pravice in pomen izobraževanja na vpliv sistema oskrbe s hrano na podnebne spremembe.

Nadalje je Umanotera izvedla interaktivno predavanje z razpravo »Podnebje nas vse povezuje« na konferenci Trajnosti naproti s soustvarjanjem na področju STEAM izobraževanja na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Naslovljeni so bili cilji trajnostnega razvoja 2, 3, 8. 11, 12, 13, 15, 17, predstavljen pa kontekst podnebne krize (vzroki, posledice) in kaj lahko storimo za blaženje podnebnih sprememb (posamezniki, skupnost, izobraževalci in izobraževalne institucije). Umanotera je izvedla tudi dve delavnici za dijake v Ljubljani in Mariboru (Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana ter III. gimnazija Maribor). Delavnici sta potekali v obliki sodelovalne igre na temo podnebju in zdravju prijaznejše prehrane. Cilj delavnic je bilo poučno in interaktivno informiranje dijakov o povezavi med prehranjevanjem in podnebnimi spremembami ter jih s pomočjo tega opolnomočili na tem področju. Preko skupinskega reševanja izzivov igre ter predavanja so dijaki spoznali sedem načel podnebju prijaznejšega prehranjevanja ter tako spoznali, kaj lahko na tem področju naredijo sami.

Prav tako je članica SLOGA platforme Humanitarno društvo ADRA Slovenija v biotehniškem centru Naklo izvedla delavnico za dijake. V prvem delu so dijaki spoznali cilje trajnostnega razvoja (CTR), teoretične in praktične primere, ki so povezani z migracijami in potrebami za mednarodno razvojno sodelovanje. V drugem delu so dijaki spoznali debatno metodologijo in izvedli razpravo/debato v dveh skupinah, v kateri vsaka zagovarja en CTR – tisti, ki je najbolj pomemben, da ga čim prej dosežemo tudi v Sloveniji. ADRA Slovenija izvaja tudi triletni projekt z naslovom »Čebelarke kot nosilke pozitivnih sprememb v Severni Makedoniji«. Projekt sofinancira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve  v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja. Promocijski dogodek projekta društva ADRA, katerega cilji so opolnomočenje predvsem žensk in mladih za ekološko čebelarjenje v Makedoniji, je bil izveden na čebelarskem Festivalu medu v Lescah. Festival medu vsako leto prireja in organizira, skupaj z drugimi partnerji, ČRICG (Čebelarski razvojni izobraževalni center Gorenjske) ter Čebelarska zveza Gorenjske, ki sta tudi partnerja pri razvojnem projektu ADRA. Na dogodku se je izpostavilo pomembno vlogo ekološkega čebelarstva in potencial za razvoj le-tega v Severni Makedoniji, ki se vse bolj sooča z izseljevanjem populacije iz ruralnih območij. Ekološko čebelarstvo in trženje čebeljih izdelkov  predstavljata odlično priložnost za ekonomsko opolnomočenje žensk ter mladih, pri čemer se spodbuja razvoj podeželja in doseganje ciljev trajnostnega razvoja Agende 2030. Članica SLOGA platforme, Inštitut za afriške študije (IAŠ),  je z učenci na osnovni šoli Oplotnica izvedel delavnico »Moj prispevek k tednu trajnostnega razvoja«. Učenci so spoznali cilje trajnostnega razvoja in preko različnih metod izvedli kampanjo o ciljih trajnostnega razvoja za šolo in lokalno skupnost.

SLOGA je ob obletnici sprejetja Agende 2030 za trajnostni razvoj in ciljev trajnostnega razvoja ter kot spremljevalni dogodek slovenskih razvojnih dni izdala slovensko različico danskega časopisa Najboljše novice iz sveta ter ga skupaj s tujimi veleposlaniki in predstavniki NVO razdelila mimoidočim na Prešernovem trgu v Ljubljani. Najboljše novice iz sveta so letos posvečene odpravi neenakosti, enakosti spolov in odpravi revščine.

V sklopu Slovenskih razvojnih dni je mednarodna organizacija Center za odličnost v financah (angleško Center of Excellence in Finance – CEF) na svojem sedežu v Ljubljani od 4. do 6. oktobra gostila letno srečanje mednarodne mreže razvojnih organizacij learn4dev.

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

 

Translate »