Med svetovnimi krizami, kot sta nezanesljiva preskrba s hrano in podnebne spremembe, je nujnost trajnostnega razvoja izjemnega pomena.

Na konferenci COP28 je bila poudarjena ključna potreba po finančni in tehnični podpori kmetijstvu, ki bo usklajena s podnebnimi ukrepi. Ta je omenjena v “COP28 UAE Deklaraciji o trajnostnem kmetijstvu, odpornih prehranskih sistemih in podnebnih ukrepih“. Kljub temu je trenutna raven uradne razvojne pomoči za kmetijstvo in zanesljivo preskrbo s hrano premajhna.

Namen tega je zagovarjati pristop, usmerjen v trajnostni razvoj, s preusmerjanjem in učinkovitim izvajanjem posebnih pravic črpanja, ki jih je izdal Mednarodni denarni sklad (MDS). Predlagani so inovativni mehanizmi, kot je model hibridnega kapitala Afriške razvojne banke, za uporabo posebnih pravic črpanja za naložbe v trajnostni razvoj.

Poziv k svetovnemu pogovoru za uvedbo pobude “SDR za hrano”, ki bi dala prednost strateški uporabi SDR za reševanje sistemskih vprašanj na področju zanesljive preskrbe s hrano in trajnostnih sistemov preskrbe s hrano. Konkretne možnosti vključujejo vključitev zanesljive preskrbe s hrano v obstoječe mehanizme, preučitev obveznic, vezanih na SDR, in preučitev novih izdaj SDR za države z nizkimi dohodki.

Predlagana je odločna politična zaveza, da se uporaba posebnih pravic črpanja prednostno uporabi pri obravnavi kritičnih povezav med hrano in podnebjem, z močnim poudarkom na trajnostnem razvoju.

Več na spletni strani ecdpm

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Trajnostno Lokalno Globalno II pasica

Translate »