Novo poročilo UNICEF-a o otrocih v Evropski uniji razkriva več izzivov, vključno z naraščajočo revščino, slabšanjem duševnega zdravja, spletnimi spolnimi zlorabami in onesnaženostjo.

Objavljeno poročilo za leto 2024 izpostavlja, da se sooča kar četrtina otrok v EU s tveganjem revščine ali socialne izključenosti. Več kot 11 milijonov otrok in mladih se spopada z duševnimi težavami, pri čemer najstniki predstavljajo največji delež. Onesnaženost s pesticidi ogroža skoraj 5% otrok v EU, medtem ko digitalni svet prinaša priložnosti, a tudi tveganja za otroke, kot so spletno nadlegovanje in spolne zlorabe.

UNICEF poziva EU, naj nadaljuje z zaščito otrokovih pravic ter poveča naložbe v ključne storitve, kot je duševno zdravje, in sprejme celostne strategije za reševanje teh izzivov.

Več na spletni strani Unicef

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Trajnostno Lokalno Globalno II pasica

Translate »