Ranljive države se ob počasnem odzivu nekaterih največjih onesnaževalcev z ogljikovim dioksidom krepijo in sprejemajo podnebne ukrepe, je sporočil Program Združenih narodov za razvoj (UNDP).

V novi analizi, objavljeni pred podnebnimi pogajanji COP26, agencija navaja, da je 93 odstotkov najmanj razvitih držav in malih otoških držav v razvoju predložilo ali namerava predložiti izboljšane nacionalne podnebne načrte.

Po drugi strani pa UNDP pravi, da nekatere države iz bloka vodilnih industrijsko razvitih držav G20 “zavlačujejo z upoštevanjem temeljnih načel Pariškega sporazuma, da bi ‘povečale’ svoje podnebne ambicije”.

Skupina G20, ki se je ta konec tedna sestala v Rimu, je odgovorna za več kot tri četrtine svetovnih emisij toplogrednih plinov.

Neizpolnjeni roki

Tri članice skupine G20 so nove zaveze predložile šele pred kratkim, s čimer so zamudile rok 12. oktobra za vključitev v analizo Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja (UNFCCC).

Poleg tega je med 18 predloženimi nacionalnimi zavezami za podnebne spremembe veliko takšnih, ki temeljijo na dolgoročnih ciljih in niso dovolj ambiciozni v bližnji prihodnosti, je dejal UNDP.

Če pogledamo samo namere za zmanjšanje emisij, namerava 86 % najmanj razvitih držav in majhnih otoških razvojnih držav povečati ambicije za blažitev podnebnih sprememb, kar je več kot 40 % v letu 2019. Agencija tudi ugotavlja, da je na koncu ta skupina 78 držav odgovorna le za 7 % svetovnih emisij.

Po mnenju upravitelja UNDP Achima Steinerja “te številke dokazujejo, da so številne države v razvoju po vsem svetu vodilne pri odločnem podnebnem ukrepanju”.

“COP26 mora biti trenutek, ko se bodo vse države, zlasti države z visokimi emisijami, spoprijele z izzivom podnebnih sprememb. Ker se čas za omejitev globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija zožuje, je to edina pot, da zagotovimo prihodnost ljudi in planeta,” je dejal.

Spodbudne novice

Poročilo izpostavlja tudi nekaj spodbudnih novic.

Na primer, mehanizem Pariškega sporazuma deluje, saj večina držav upošteva ključno zahtevo, da vsakih pet let revidirajo in predložijo vse bolj ambiciozne nacionalne razvojne cilje.

Skupno 178 držav, ki predstavljajo 79,3 % svetovnih emisij, namerava predložiti okrepljene nacionalne zavezujoče cilje. Leta 2019 je to storilo le 75 držav. Iz te skupine je 160 držav okrepilo svoje cilje.

UNDP ugotavlja tudi, da se je od leta 2019 povečalo število držav, ki pripravljajo in predložijo dolgoročne strategije za doseganje neto ničelnih emisij do sredine stoletja.

Savdska Arabija je na primer v začetku tega tedna objavila cilj za leto 2060, ki predvideva ničelne neto emisije. Ta četrtek sta Avstralija in Kitajska potrdili cilje neto ničelnih emisij za leto 2050 oziroma pred letom 2060.

Celotno poročilo UNDP The State of Climate Ambition najdeš v naši knjižnici.

 

 

Translate »