Umanotera je v sodelovanju z Evropskim okoljskim birojem (European Environmental Bureau – EEB) pripravila Deset zelenih testov za slovensko predsedstvo. Ti predstavljajo vizijo civilne družbe o tem, kaj bi predstavljalo potreben uspeh slovenskega predsedstva v kontekstu izzivov, s katerimi se soočata naš planet in družba.

Ali bo Slovenija na področju evropskega podnebnega zakona, ki določa cilj podnebne nevtralnosti za EU do leta 2050 in vsaj 55 % zmanjšanje emisij do leta 2030, vodila kot zgled in spodbudila doseganje tega cilja s potrebnimi spremembami svojih nacionalnih ciljev in politik?

Ali bo Slovenija zagotovila, da je biotska raznovrstnost v središču nove strategije za gozdove in bo postala zgled pri zaščiti in obnovi slovenskih, z biotsko raznovrstnostjo bogatih gozdov, mokrišč in prosto tekočih rek?

To sta zgolj dva primera z mnogo daljšega seznama nujnih zadev, ki jih moramo nasloviti, in ki vsebuje tudi podnebju in naravi prijazni strateški načrt SKP, zmanjšanje onesnaževanja (ambiciozen in transformativen akcijski načrt za ničelno onesnaževanje zraka, vode in tal (ZPAP)), preprečevanje nastajanja odpadkov (vključno z uredbo o ravnanju z baterijami in strožjo regulacijo izvoza odpadkov), omogočanje zelenega prehoda z davčno reformo ter trajnostno porabo večletnega finančnega okvira in svežnja za okrevanje.

Translate »