Platforma SLOGA objavlja poziv za nevladne organizacije za izvedbo do desetih delavnic globalnega učenja v času Tednov vseživljenjskega učenja 2023. Sredstva namenjamo iz projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno. II.

spletna prijava

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Letošnji TVU potekajo od 9. maja do 12. junija (po dogovoru je lahko delavnica izvedena tudi kasneje).

Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije (ACS) in ga prirejajo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Platforma SLOGA pri izvedbi sodeluje že nekaj let, osredotočamo se na področje globalnega učenja. Kot tematski koordinator se letos pridružujemo skupni akciji Državljanske spretnosti.

Z TVU opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti.

Na poziv se lahko prijavijo zgolj nevladne organizacije. Za izvedbo posamezne delavnice/aktivnosti je na voljo 250 EUR.

Rok za prijavo je 8. maj 2023. Prijavitelji bodo o rezultatih poziva obveščeni 9. maja 2022.

Zainteresirane nevladne organizacije se lahko na poziv prijavijo prek kratke spletne prijave, v kateri morajo navesti naslov delavnice/aktivnosti, vsebino, datum, uro in lokacijo izvedbe, ciljno publiko in pričakovano število udeležencev.

Platforma SLOGA si pridružuje pravico, da po strokovni presoji ne izbere nobene, izbere eno ali več delavnic za financiranje. Pri izboru bodo imele prednost delavnice, ki bodo izvedene za večje število ljudi, in/ali v okoljih, kjer globalno učenje ni pogosto prisotno. Prav tako bodo pri izboru imele prednost delavnice organizacij članic Platforme SLOGA.

Vse dodatne informacije so na voljo v priloženem besedilu poziva, lahko pa jih zastavite tudi prek elektronske pošte Patriciji Virtič, vodji projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno. II na naslov patricija.virtic@sloga-platform.org.

SLOGA TLG II TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA TVU 2023 – poziv NVO

Pripravila: PV


Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ga Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Translate »