Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Letošnji TVU potekajo od 9. maja do 12. junija. Platforma SLOGA pri izvedbi sodeluje že nekaj let, osredotočamo se na področje globalnega učenja. V letošnjem letu se kot tematski koordinator pridružujemo skupni akciji  Zelena prihodnost – lokalno in globalno.

Projekt TVU usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije (ACS) in ga prirejajo v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Z TVU opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti.

Živimo v času, ko se podnebne spremembe že dogajajo in ko imamo hkrati še moč, da v prihodnosti omejimo njihovo razsežnost. Naša naloga je, da ukrepamo in preprečimo, da bi se podnebne razmere močno poslabšale. Vsak od nas lahko tudi kot posameznik, s sprejemanjem pametnih odločitev, prispeva svoj del k reševanju podnebne krize.

Medtem ko je blaženje podnebnih sprememb predvsem mednarodno vprašanje, je prilagajanje nanje lokalno usmerjeno, saj prinaša koristi na lokalni ravni in ima takojšnje učinke. Možnosti prilagajanja obstajajo v vseh sektorjih, ki se med seboj tudi prepletajo, zato moramo sodelovati. Da je sprejetje nujnih ukrepov za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam nujno potrebno, je zapisano tudi v 13. cilju trajnostnega razvoja, ki so jih Združeni narodi sprejeli leta 2015.

Nedavne spremembe podnebja obsežno vplivajo na človeške in naravne sisteme. Opazne so v vseh delih Zemljinega podnebnega sistema: temperatura zraka narašča, spreminjajo se značilni padavinski vzorci, segrevajo se oceani, spreminjajo se njihovi tokovi, dviga se višina morske gladine, krči se površina, pokrita z ledom in snegom, posledično se zmanjšuje zaloga zamrznjene sladke vode, spreminjata se avtohtono rastlinstvo in živalstvo, premikajo se rastlinski pasovi.

Med skupne akcije na to temo štejemo dogodke, predstavitve, razstave, predstave, vodene oglede, izlete ipd., s katerimi ozaveščamo o pomenu skrbi za okolje ter vlogi izobraževanja in učenja za trajnostni razvoj. To pomeni, da so pomembne vrednote in predvsem spoštovanje – do drugih, drugačnosti in različnosti, narave, naravnih virov, ki nam jih ponuja planet, na katerem živimo. Znanje nam omogoča razumevanje samega sebe in drugih ter razumevanje povezav z naravnim in družbenim okoljem, vse skupaj pa pripomore k trajni osnovi za spoštovanje.

V skrb za okolje na lokalni in globalni ravni je treba vključiti vse vidike izobraževanja in učenja, saj bo to spodbudilo spremembe v vedenju in tako omogočilo trdnejšo prihodnost v smislu neokrnjenosti narave ter razvoja gospodarstva in pravične družbe za sedanje in prihodnje generacije.

Dogodki TVU, povezani s to skupno akcijo TVU 2022, so na voljo tukaj. Med njimi najdete tudi dogodke Platforme SLOGA.

Pripravila: PV


Platforma SLOGA je partner projekta #ClimateOfChange, ki ga sooblikuje in izvaja 16 evropskih organizacij civilne družbeCilj projekta je prispevati k dvigu ozaveščenosti evropskih državljanov in njihovega kritičnega razumevanja migracij, ki jih povzročajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. Projekt sofinancirata Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR) in Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Evropske unije in/ali Vlade Republike Slovenije.

Translate »