Zamenjava dolga za naravo je vse bolj priljubljeno orodje za reševanje krize državnega dolga in spodbujanje podnebnih ukrepov v državah v razvoju. Ker se več kot tretjina svetovnih držav sooča z dolžniškimi težavami, te zamenjave ponujajo olajšave v zameno za zaveze, da bodo vlagale v okoljske pobude. Leta 2023 je potencialna tržna vrednost zamenjav dolga znašala več kot 800 milijard dolarjev, od česar so imele koristi predvsem majhne otoške države.

Za razširitev in povečanje učinka teh zamenjav so predlagane tri ključne strategije:

  1. Operativna načela in racionalizacija: Povečati učinkovitost in zmanjšati stroške z razvojem operativnih načel, razširitvijo pristopa izven majhnih otoških držav in njegovo uporabo v širšem obsegu jurisdikcij.
  2. Jamstva kot izboljšanje kreditne sposobnosti: Uporaba jamstev za izboljšanje kreditiranja in privabljanje institucionalnih vlagateljev, ki se izogibajo tveganju. Jamstvo za plačilo obresti omogoča vladam, da izdajo obveznice z nizkim tveganjem in višjimi bonitetnimi ocenami, kar znižuje obrestne mere in izboljšuje dostop do kapitala.
  3. Uporaba zamenjav za kakovostne naložbe: Financiranje z nepovratnimi sredstvi, tako da se združijo nepovratna sredstva s finančnimi sredstvi, kot so posojila, lastniški kapital ali jamstva. Ta pristop ustvarja donose, ki jih je mogoče ponovno vložiti v razvojne projekte, kar pritegne dodatne javne in zasebne naložbe ter spodbuja sistemske spremembe.

Cilj teh strategij je pretvoriti zamenjavo dolga za naravna sredstva v razširljivo in učinkovito rešitev za reševanje izzivov državnega dolga in vrzeli v podnebnem financiranju držav v razvoju.

Več o na ecdpm

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Trajnostno Lokalno Globalno II pasica

Translate »