Premisa tokratnega foruma o prihodnosti izobraževanja odraslih ter jubilejnega, 25. andragoškega kolokvija v okviru Tednov vseživljenjskega učenja (TVU) 2021 je bila, da trajnostni razvoj potrebuje učenje in izobraževanje (odraslih).

Forum, ki sta ga 12 oktobra 2021 organizirala Andragoški center Slovenije (ACS) ter SLOGA, Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, je imel naslov Zelena preobrazba družbe.

Ta namreč terja široko ozaveščanje, nova znanja in spretnosti ter drugačen način razmišljanja in delovanja. Trajnostno naravnano, globalno učenje mora biti celovito z vseh vidikov – vključevati in povezovati mora mlade in odrasle ter naravoslovna in družboslovna znanja ter vsebine. Potrebujemo transformativno izobraževanje, saj je poleg osebne in skupnostne preobrazbe potreben napredek tudi na področju dela.

Izobraževanje (odraslih) naj bo pri tem enakovreden, nepogrešljiv deležnik ter naj sooblikuje medsektorske politike v zvezi s podnebnimi spremembami na državni in evropski ravni. Še več, trije stebri trajnosti – ekonomski (usmerjen predvsem v dobiček), družbeni (usmerjen predvsem v ljudi) in ekološki (usmerjen predvsem v biološke osnove življenja) – so neločljivo povezani, zato je potrebno njihovo razumevanje uskladiti na temelju enakopravnega dialoga vseh nas ter naših vlog v akademskem, političnem ali civilno-družbenem delovanju!

Organizatorji so poudarili, da je treba zagotoviti zadostno financiranje in učinkovito koordinacijo ukrepov ter instrumentov na globalni, evropski in državni ravni. Prav tako je potrebno spodbujanje programov za pridobivanje ‘zelenih’ naravnanosti in spretnosti za življenje – v vsej njegovi širini (reševanje problemov, ustvarjalno in kritično mišljenje, socialno-čustvene spretnosti ipd.). Trajnostna načela sodijo v vse ravni in področja izobraževanja ter učenja. Neformalno učenje odraslih ima pri tem nadvse pomembno vlogo.

Objavili smo posnetek dogodka, na katerem so kot govorci sodelovali Rilli Lappalainen, predsednik Konfederacije evropskih nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD) ter ustanovitelj in vodja mreže Bridge 47, dr. Janez Berdavs, Ministrstvo za okolje in prostor, mag. Nataša Bucik, Ministrstvo za kulturo, Aleš Ojsteršek, predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Chris Millora, raziskovalec in svetovalec v projektu Bridge 47, Nataša Jazbinšek Seršen, vodja Oddelka za varstvo okolja, Mestna občina Ljubljana in Mateja Skrt, Platforma SLOGA, ki je predstavila aktivnosti projekta Climate of Change.. Zaključno besedo je imel Boštjan Videmšek, novinar, avtor knjige Plan B in ambasador evropskega podnebnega pakta.
Na spletni srani dogodka so na voljo dodatna video gradiva in dokumenti.

Grafični zapis dogodka

Pripravila: PV
Foto: Posnetek zaslona


Platforma SLOGA je partner projekta #ClimateOfChange, ki ga sooblikuje in izvaja 16 evropskih organizacij civilne družbeCilj projekta je prispevati k dvigu ozaveščenosti evropskih državljanov in njihovega kritičnega razumevanja migracij, ki jih povzročajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. Projekt financira Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR) in Ministrstvo za zunanje zadeve RS. Izražena stališča ne predstavljajo stališč Vlade RS in/ali EU.

 

 

 

Translate »