Predsednik Generalne skupščine ZN Csaba Kőrösi in namestnica generalnega sekretarja ZN Amina Mohammed sta v petek, 21. julija, na sedežu ZN v New Yorku v dialogu s predstavniki nevladnih organizacij, civilne družbe, akademskih ustanov in zasebnega sektorja poudarila zavezanost ZN razvoju Afrike.

Razprave so se osredotočile na poročilo ZN, ki ponuja priporočila za okrepitev sodelovanja pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja v Afriki, zlasti tistih o financiranju razvoja in cenovno dostopni zeleni energiji.

Poročilo razkriva, da skoraj 600 milijonov ljudi na celini še vedno nima dostopa do trajnostne energije zaradi dveh glavnih izzivov: nezadostne energetske infrastrukture na eni strani in slabih regulativnih okvirov v povezavi z omejenimi postopki načrtovanja na drugi strani.

Predsednik Generalne skupščine ZN Csaba Kőrösi je v uvodnem govoru pozval k “neomajni solidarnosti z Afriko”, tako znotraj celine kot v mednarodni skupnosti.

“Solidarnost, ki temelji na razumevanju, da blaginja našega sveta in varnost na naši zemeljski obli nikoli ne bosta popolni brez trajnosti v Afriki,” je dejal.

Namestnica generalnega sekretarja ZN Amina Mohammed je opozorila, da je, kljub mednarodnim sporazumom, zavezanost financiranju razvoja omejena zaradi notranjih in zunanjih dejavnikov.

Vir: UN

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

TLG II logotip SLOGA, TLG II, MRS

Translate »