Prispevki

Nevladne organizacije v javnem interesu oproščene vseh upravnih taks

V Uradnem listu objavljena novela Zakona o upravnih taksah med drugim vsebuje pobudo CNVOS, da so upravnih taks oproščene (tudi) vse nevladne organizacije, ki jim država priznava delovanje v javnem interesu. Te  nevladne organizacije so tako oproščene vseh vrst upravnih taks, tako za izdajo dokumentov (potrdil, dovoljenj, soglasij …) kot tudi za opravljanje dejanj upravnih organov. Beri dalje