V Uradnem listu objavljena novela Zakona o upravnih taksah med drugim vsebuje pobudo CNVOS, da so upravnih taks oproščene (tudi) vse nevladne organizacije, ki jim država priznava delovanje v javnem interesu. Te  nevladne organizacije so tako oproščene vseh vrst upravnih taks, tako za izdajo dokumentov (potrdil, dovoljenj, soglasij …) kot tudi za opravljanje dejanj upravnih organov.

Ministrstvo za javno upravo je avgusta lani pripravilo spremembo Zakona o upravnih taksah, v katerem je med drugim predvidelo, da so poleg društev v javnem interesu, dobrodelnih in invalidskih organizacij ter ustanov upravnih taks oproščene tudi mladinske organizacije, ki imajo status v javnem interesu. Glede na to, da obstajajo tudi druge nevladne organizacije, ki prav tako delujejo v javnem interesu, so na CNVOS predlagali, da se naj oprostitev razširi na vse nevladne organizacije, ki jim država priznava delovanje v javnem interesu, in sicer ne glede na področje njihovega delovanja in ne glede na njihovo pravnoorganizacijsko obliko. Po usklajevanju z ministrstvom so dosegli, da je bila ta sprememba vključena v predlog zakona, ki ga je Državni zbor aprila 2016 tudi sprejel.

Translate »