Cena vojne: 950 milijard dolarjev samo v letu 2022

Cena vojne: 950 milijard dolarjev samo v letu 2022

Najbolj ranljive so predvsem države z nizkimi in srednjimi dohodki. Tudi v primeru agresije Ruske federacije na Ukrajino je tako. Z globalizacijo razvito mednarodno gospodarsko in finančno sodelovanje, povezanost globalnih vrednostnih verig in vzajemna odvisnost  z...
Translate »