Prispevki

Proračun EU za zunanje delovanje sprejet

Evropski parlament je sprejel instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI) – Evropa v svetu za obdobje 2021–2027. Po pogajanjih med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo je to zadnji korak v postopku sprejemanja. S tem sklepom bo lahko EU s sredstvi v višini 79,5 milijarde evrov v tekočih cenah v naslednjih sedmih letih spodbujala svetovno okrevanje. Ta sredstva bodo uporabljena za mednarodna partnerstva na področjih trajnostnega razvoja, podnebnih sprememb, demokracije, upravljanja, človekovih pravic, miru in varnosti v sosednjih državah in drugod po svetu. Beri dalje